TEKZİP (DUZELTME) VE CEVAP METNİ

Gazetenizin, www.vanpostasigazetesi.com alan adlı internet sitesinde 05/06/2019 tarihinde Ziya TÜRK'ün imzasıyla yayınlanan 'BAŞHEKİM DOÇ. DR. SEBAHATTİN ÇELİK VAN BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE KHK'LILAR İLE NE YAPIYOR? başlıklı haberin, mesleki itibarım zedeleyecek şekilde gerçeğe aykırı olmasının yanı sıra müvekkilimin ve ailesinin kişilik haklarını, şeref ve haysiyetini ihlâl niteliğinde olması nedeniyle cevap ve tekzip metni düzenleme gereği hasıl olmuştur.

 

1-) Müvekkilim Doç. Dr. Sebahattin ÇELİK hakkında, haberin 2. Maddesinde KHK’lılar ile toplantı yapıldığı ve ardından belli isimlerden istifaların istenildiği ve kurum içinde görevlendirmelerin belli sendika ve örgüt yönlendirmeleri ile yapıldığı yönündeki iddialar, tamamen gerçek dışı olup KHK'lılarla toplantı düzenleme gibi bir durum söz konusu değildir. Başhekimlik görevi, hastane yöneticiliğini üstlenen ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü olunan bir görevdir. Dünya üzerinde ve ülkemizde de yöneticilik görevi dürüst, başarılı ve özverili kişilerin yer aldığı ekip ile gerçekleştirilir. Bu kapsamda, Başhekim Doç. Dr. Sebahattin ÇELİK, göreve başlamış olduğu 08/05/2019 Tarihinden sonra hastane idarecileri ile yapılan toplantıda, Van ili, ilçeleri, çevre iller ve Irak, İran gibi komşu ülkelere hizmet veren kamu hastanesinde, etkili bir yönetim anlayışının benimseneceğini, bu sebeple çalışma politikasında düzen ve disipline uymayacak kişilere yer verilemeyeceğini belirtmiştir J Yönetim politikası kapsamında, gerekli görevlendirmelerin yapılması da rutin bir işlem olup hastane yönetiminde istikrarlı, sürekli, başarılı bir yönetim anlayışı getirmek ve hastane kaynaklarının er etkili şekilde kullanılması adına yasaların başhekimlik makamına tanımış olduğu tasarruf yetkisi kapsamındadır. Göreve başlayalı henüz bir ay gibi kısa bir süre olan müvekkilin, görevini yerine getirirken herhangi bir grup etkisinde veya yönlendirmesinde işlemler yapması söz konusu değildir.

 

2-) Haberde belirtilen tarihlerde ise, KHK'lıların katıldığı bir toplantı yapılmadığı gibi başka bir toplantı dahi yapılmamıştır. Yalnızca görevi dolayısıyla başhekimlik makamı adına ziyaretler protokol kuralları çerçevesinde kabul edilmiştir. Kaldı ki; Van Valisi, Çatak Belediye Başkanı, Ak Parti Erciş İlçe Başkanlığı, DSİ Müdür Yardımcısı, Ak Parti İl Başkanlığı gibi tüm kamu kurumlarının ve toplumun her kesiminden gelen rutin ziyaretleri kabul eden Başhekim Doç Dr. Sebahattin ÇELİK’in, kişilerin KHK’lı veya herhangi bir gruba mensup kişiler olup olmadığını bilme durumu imkansız olduğu gibi ayrım gözetmesi de Anayasa'ya ve yasalara aykırıdır.

 

3-) Ayrıca, müvekkilin eşi Şehnaz Nigar ÇELİK hakkında yöneltilen soru, tamamen sansasyon yaratma amacına yönelik kötü niyetli bir sorudur. Haberde de belirtildiği üzere halen görevine devam etmekte olan müvekkilin eşi hakkında, yargılama ve soruşturma makamlarının yerine geçerek bu yönde isnatta bulunulması suç teşkil etmektedir. Söz konusu bildiriye imza atmadığı sabit olan Şehnaz NİGAR ÇELİK’in, 32 gün sonra imzayı geri alma durumu da bulunmamaktadır.

 

4-) Müvekkil hakkında usulsüz reçete düzenleme konusunda idari veya adli cezai bir yaptırım bulunmamaktadır. 2014 yılında gerçekleşen reçete usulsüzlüğü, bizzat müvekkilin fark etmesi ve adli makamlara haber vermesiyle ortaya çıkarılmıştır. Olay, eczacı ve doktor sekreterlerinin, 32 hekime ait şifrelerin hekimlerin rızası ve bilgisi hilafına çalınması suretiyle usulsüz düzenlenen reçetelere ilgili olup Van Cumhuriyet Başsavcılığınca bu soruşturma yürütülmektedir. Müvekkilim hakkında, söz konusu soruşturma dosyasında şüpheli veya sanık sıfatıyla herhangi bir yargılama yapılmamıştır. Yalnızca, iş temposunun yüksek, hasta sayısının fazla olması ve ameliyatların yoğunluğu sebebiyle bu durumdan istifade eden sekreterlerin şifreleri ele geçirmelerinde, Müvekkil Doç Dr. Sebahattin ÇELİK ve diğer 31 doktor hakkında ihmali davrandıklarından bahisle kınama cezası verilmiştir.

 

5-) Haberin yazısının genelinde yöneltilen sorular, yapılan haberin, belli grupla veya örgütle bağlantı kurmaya yönelik algı yaratma politikasıyla, toplum nezdinde itibarsızlaştırma amacı güden ve müvekkilin kamusal görevini ifa etmesine engel olan bir haberdir. Kendini bilimsel ve hastane çalışmalarına adamış başarılı bir kimse hakkında olumlu yorumların, değerlendirmelerin yapılması, bu kişinjn belli bir gruba mensup olduğunu göstermez, aksine toplumun her kesimine hitap eden başarılı, sevilen ve sayılan bir kimse olduğunu ortaya koyar. Gazetecilik faaliyeti adı altında üçüncü; kişilerin değerlendirmelerinden örgüt iltisakı isnadında bulunmak basın özgürlüğünün, kişilik haklarına saldırı suretiyle aşıldığını göstermektedir.

 

6-) Haberin 7; Maddesinde yöneltilen soru ile ilgili olarak, kamu hizmetinde süreklik esas olup etkin ve etkili faaliyetlerin yürütülmesi için liyakat esasına göre yapılan görevlendirmeler ile yalnızca belirtilen kişiye değil birçok kişiye yönetimde yer verilmiştir. İdarenin tanımış olduğu takdir yetkisi ile yönetim için hazırlanan çalışma politikası ve düzeni bilinmeden bu yönde hara yapılması kamu hizmetinin yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir. Belirtilen kişi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müvekkilimin öncesinde de merkezi atama ile kadrolu çalışan olup taşeron yasası kapsamında pozisyonu bulunmamaktadır.

 

8-) Haberin 1. Maddesi ile yöneltilen soru ilgili olarak; müvekkilimin başhekimlik görevine başlarken hiçbir sendika üyeliği bulunmadığı gibi halihazırda da herhangi bir sendika üyeliği söz konusu değildir, :

 

7-) Haberin 11. Maddesinde yöneltilen soru ile ilgili olarak; kamuoyunca bilinmelidir ki, müvekkilimi başhekimlik görevini üstlenmesinde tek referansı; sahip olduğu başarısı, değer yargıları, ahlakı ve kendini adamış olduğu bilim dünyasıdır. Müvekkil Doç Dr. Sebahattin ÇELİK, 1999 yılında Van İlinde birincilikle dünya en iyi üniversite sıralamasında yer alan, başarısını kanıtlamış ve belirli kişilerin gidebildiği üniversite olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) Bölümünü kazanmıştır. Lisans eğitiminin ardından 2OO5-2OT1 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi A.B.D'de araştırma görevlisi- 2015 yıllarında organ nakli merkezinde 6 aylık eğitimi- TCD bursu ile Almanya'da', da 3 ay süreyle MHH organ nakli eğitimi- 2016-2018 yılları arasında Van Y.Y.Ü Biyoistatistik alanında tezli yüksek lisansı- biyoistatistik uzmanlığı- TÜBİTAK ve BAP gibi bilimsel alanlarda proje- 2018 yılında genel cerrahi alanında doçentlik unvanı ve birçok alanda başarılı çalışmalar yapan, Türk. Cerrahi Derneği sınav birinciliği- birçok ödüllü ve bilimsel çalışmaları da bulunmaktadır. Başhekimlik görevi için müvekkilimin tek referansı, yukarıda da kısaca belirtilen başarıları ve bu görevi layıkıyla yerine getireceği konusunda toplumun her kesiminde oluşan inanç ve beklentidir.

 

Şüphesiz ki, haberin yayınlandığı gazetenin halkı doğru bilgilendirmek adına bir kaygısı bulunmamaktadır. Gerçek dışı ve kişilik haklarını ihlal eden bu tür haberlerin yapılmasına amacı; toplum nezdinde belli gruplarla iltisak halinde olduğu yönünde algı yaratmaya, karalamaya, sansasyon yaratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Kamuoyu nezdinde hiçbir olumsuzluk bulunmaması adına iş bu açıklamaya yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Sebahattin ÇELİK VEKİLİ Av. Seyyal YİLDİRİM VURAN

KAYNAK: https://www.vanpostasigazetesi.com/amp/van/doc-dr-sebahattin-celik-tekzip-duzeltme-ve-cevap-metni-h95475.html